Om oss

 

 

 

 

 

 

 

Vilka är vi?

 

Condustria bildades 1984 och består av en kärna på 6-7 konsulter med mycket lång konsult- och linjeerfarenhet. Vi har även hög utbildning och god förankring i den akademiska världen.

 

Vi arbetar dessutom med ett nätverk som är flera gånger större för att täcka specialist- och kapacitetsbehov.

 

Hur jobbar vi?

 

Vi jobbar ofta ihop med våra uppdragsgivare på ett systematiskt vis:

 

  • Hur ser nuläget ut? (Nulägesanalys)
  • Hur borde det vara? (Mållägesbeskrivning/Utvecklat läge)
  • Hur kommer man dit? (Förändringsprogram)

 

Beroende på varje given situatuation arbetar vi med olika tekniker. Det kan vara snabbanalyser där vi med hjälp av PPA tekniken under någon eller några dagar analyserar effektiviseringspotentialen inom något produktionsavsnitt.

 

Det kan vara en förstudie på någon eller några veckor där vi grovt bedömer situationen för en verksamhet, eller en mer omfattande utvecklingsplan (Masterplan) som efter 1-2 månader resulterar i en total plan för att utveckla en verksamhet eller ett företag. Vi deltar ofta därefter vid genomförandet av de gemensamt framtagna planerna, där vi utöver våra operativa modeller ofta utnyttjar vår effektiva systematik för projektkontroll.

 

Parallellt eller separat kan vi även erbjuda tjänster inom Due Diligence eller Chef att hyra.

 

Condustria

Condustria Industrial Management AB

Konsultgruppen för industriell utveckling

+46-70-60 94 165

contact@condustria.se