Hem

Det handlar om lönsamhet och produktivitet

Omvärlden förändras snabbt. Nya idéer, nya produkter, förändrad konkurrentbild, nya metoder och tekniker kommer ständigt. Den ekonomiska och politiska utvecklingen i landet och globalt ändrar successivt förutsättningarna för ditt företag.

 

Att satsa rätt och att kontinuerligt anpassa resurserna är nödvändigt för att uppnå tillväxt, stabilitet och tillräcklig lönsamhet.

 

Vägen till långsiktig lönsamhet i ett företag ligger i att effektivt ta tillvara marknadens möjligheter, lika väl som i ett effektivt utnyttjande av företagets resurser:

 

  • Personal
  • Material
  • Anläggningar/Utrustning
  • System
  • Kapital

Kontakta oss gärna för att boka ett möte, så berättar vi mer!

Condustria

Condustria Industrial Management AB

Konsultgruppen för industriell utveckling

+46-70-60 94 165

contact@condustria.se